Jaarstukken 2018

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Deze vormen het sluitstuk van de planning en controlcyclus. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de beleidsvoornemens en de activiteiten. In de jaarrekening vind u de financiële verantwoording.